Trigonum to istniejący od 2006 roku zespół konsultantów z wieloletnim doświadczeniem oraz szeroką wiedzą w zakresie zarządzania i realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Aktywną działalnością na polu doradztwa projektowego zajmujemy się od roku 2010. Nasz zespół posiada niezbędne do pracy kompetencje potwierdzone certyfikatami i sukcesami w działaniu.

Zakres naszej działalności obejmuje świadczenie indywidualnych usług doradczych, prowadzenie szkoleń, opiekę nad projektami Klientów oraz realizację projektów własnych o tematyce powiązanej z posiadanymi przez nas kompetencjami.

Trigonum nie jest firmą dużą – nasz stały zespół to około 10 konsultantów, kolejne 10-15 osób to konsultanci współpracujący przy konkretnych projektach. Uważamy to za zaletę – każdy z realizowanych przez nas projektów jest dla nas czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym, dlatego staramy się realizować je ze szczególną starannością. Naszą misję postrzegamy nie tylko jako świadczenie usług na najwyższym poziomie profesjonalizmu ale również twórczy wkład w pomysły i przedsięwzięcia Klientów i Partnerów. Dlatego też przyświecające nam hasło to "Twórczą energię zamieniamy w konkretne rozwiązania".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

"dla rozwoju Mazowsza"